Spring Brendekilde En forarsdag 1890s

H. A. Brendekilde, Public domain via Wikimedia Commons

Spring Brendekilde En forarsdag 1890s. H. A. Brendekilde, Public domain, via Wikimedia Commons